Friday, June 8, 2018


एसटी महामंडळ संघटनेच्या संप कालावधीत
खाजगी वाहनातून प्रवास करण्यास मुभा
नांदेड,दि. 8 :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संघटनेने त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवार 7 जून 2018 रोजीच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी संपाच्या कालावधीत होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी त्यांनी खाजगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस, कंपन्यांच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहनांमधून प्रवास करावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे. 
नागरिकांची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासनाने 8 जून 2018 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे संपाच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्यातील सर्व खाजगी प्रवासी बसेस, स्कूल बसेस, कंपन्यांच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता दिली आहे. प्रस्तावित संप / आंदोलन ज्यावेळी मागे घेतले जाईल त्यावेळेपासून ही अधिसुचना रद्द करण्यात आली असे समजण्यात यावे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
0000000

No comments:

Post a Comment