Tuesday, March 14, 2017

जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती ,
उपसभापती पदाची निवड जाहीर    
नांदेड दि. 14 :- जिल्हा परिषद , पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-2017 च्या कार्यक्रमांतर्गत आज नांदेड जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाच्या निवडीसाठी विशेष सभा झाल्या. जिल्ह्यातील 16 तालुक्यात त्या-त्या पंचायत समित्यांमध्ये पिठासीन अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाची निवड करुन पंचायत समित्यांचे गठन करण्यात आले.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक विभागाने दिलेल्या माहिती नुसार पंचायत समिती गठनाबाबत त्या-त्या तालुक्यात सर्वसंबंधित पिठासन अधिकारी यांचेकडून पंचायत समितीच्‍या नवनिर्वाचित सदस्‍यांना अधिसूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सकाळी 10 ते दुपारी 12 यावेळेत नामनिर्देशनपत्रे दाखल करुन घेण्यात आली. त्यानंतर दुपारी 2 वा. पदाधिकारी निवडीसाठी विशेष सभा संपन्न झाल्या. यातून सभापती , उपसभापती पदाच्या निवडी जाहीर करण्यात आल्या.  
निवडण्यात आलेले पंचायत समिती सभापती पुढील प्रमाणे (कंसात पक्ष). माहूर- नामनिर्देशनपत्र अवैध ठरल्याने निवड नाही. किनवट- श्रीमती कलावती नारायण राठोड (भारतीय जनता पक्ष). हिमायतनगर- सौ. माया दिलीप राठोड (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस). हदगाव- श्रीमती सुनिता कोंडबा दवणे (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस). अर्धापूर-  श्रीमती मंगल शिवलिंग स्‍वामी (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस ). नांदेड- सुखदेव बापुराव जाधव (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस ). मुदखेड- श्रीमती शिवकांता शत्रुघ्न गंड्रस (भारतीय राष्‍ट्रीय कॉग्रेस). भोकर- श्रीमती झिमाबाई गुलाब चव्‍हाण (भारतीय राष्‍ट्रीय कॉग्रेस). उमरी- शिरिष श्रीनिवासराव देशमुख (राष्‍ट्रवादी काँग्रेस पार्टी). धर्माबाद- रत्नमाला जयराम कदम (भारतीय जनता पक्ष). बिलोली- श्रीमती भाग्‍यश्री गंगाधर अनपलवार (भारतीय जनता पक्ष). नायगाव- वंदना मनोहर पवार (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस). लोहा- सतिष संभाजी पाटील उमरेकर (शिवसेना). कंधार- सौ. सत्‍यभामा पंडीत देवकांबळे (राष्‍ट्रीय समाज पक्ष). मुखेड- अशोक अमृतराव पाटील (भारतीय जनता पक्ष). देगलूर- शिवाजीराव दत्‍ताजीराव देशमुख बळेगावकर (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस).     
निवडण्यात आलेले पंचायत समिती उपसभापती पुढील प्रमाणे (कंसात पक्ष). माहूर- सौ. नीलाबाई तुळशीराम राठोड (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस). किनवट- गजानन विठठल कोल्‍हे  (शिवसेना). हिमायतनगर- खोबाजी जयवंतराव वाळके (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस). हदगाव- कदम शेषराव मुकिंदराव (शिवसेना). अर्धापूर- इंगोले लक्ष्‍मण नानाराव (अपक्ष). नांदेड- शेख हसीना बेगम भ्र. शेख फहिम (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस). मुदखेड- आनंदा रामजी गादिलवाड (भारतीय राष्‍ट्रीय  काँग्रेस ). भोकर-  सुर्यकांत गंगाधर बिल्‍लेवाड (अपक्ष ). उमरी- सौ. पल्‍लवी विनायक मुंगल (राष्‍ट्रवादी काँग्रेस पार्टी). धर्माबाद- चंद्रकांत लालू वाघमारे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी). बिलोली–दत्‍तराम ईश्‍वरा बोधने (भारतीय जनता पक्ष). नायगाव- श्रीमती सुलोचना प्रल्‍हादराव हंबर्डे (राष्‍ट्रवादी काँग्रेस पार्टी). लोहा- सौ. इंदुबाई बालाजी कदम (शिवसेना). कंधार- भिमराव तोलबा जायभाये (अपक्ष). मुखेड- श्रीमती पंचफुलाबाई लक्ष्‍मण बा-हाळे (भारतीय जनता पक्ष). देगलूर- संजय ग्‍यानोबा वल्कले (भारतीय राष्‍ट्रीय काँग्रेस ).
जिल्‍हा परिषद नांदेडच्‍या अध्‍यक्ष व उपाध्‍यक्ष पदाची निवड करुन जिल्‍हा परिषदेचे गठन करण्‍याकरीता जिल्‍हा परिषदेची पहिली विशेष सभा मंगळवार 21 मार्च 2017 रोजी कै. यशवंतराव चव्‍हाण सभागृह, जिल्‍हा परिषद नांदेड येथे होणार आहे.

0000000
अनुसूचित जाती बचतगट मिनी ट्रॅक्टर
योजनेत अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड दि. 14 :- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचतगटाना 90 टक्के अनुदानावर 9 ते 18 आश्वशक्ती मिनी ट्रॅक्टर त्याची उपसाधने यांच्या खरेदीच्या रुपये 3 लाख 50 हजाराच्या मर्यादेत पुरवठा करण्याची योजना कार्यान्वित झाली आहे. योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज करण्यासाठी मंगळवार 21 मार्च 2017 पर्यंत प्रस्ताव सादर करावे,  असे आवाहन नांदेड समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त बी. एन. वीर यांनी केले आहे.
योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता बचतगटातील सदस्य महाराष्ट्राचे रहिवाशी असावे. एकूण सदस्यांपैकी 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जातीचे असणे आवश्यक आहे. तसेच अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावेत. आदी अटी पूर्ण करणाऱ्या स्वयंसहाय्यता बचतगटाना मिनी ट्रॅक्टर व इतर साहित्यासाठी शासनाकडून 3 लाख 15 हजार पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नमस्कार चौक, ग्यानमाता शाळेसमोर नांदेड येथे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असेही आवाहन केले आहे.

0000000