Tuesday, October 25, 2016

नांदेड विधानपरिषद निवडणुकीसाठी
जिल्ह्यातील मतदान केंद्राची यादी जाहीर
नांदेड, दि. 25 :-  महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नांदेड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघासाठी भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणुकीसाठी नांदेड जिल्ह्यात 472 मतदार आहेत. निवडणुकीतील मतदानासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्यावतीने जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची यादी उपविभाग निहाय सुनिश्चित करण्यात आली आहे. स्थानिक प्राधिकरण निहाय तसेच तालुका निहाय मतदान केंद्रांची निश्चिती करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील ही संबंधीत मतदान केंद्र पुढील प्रमाणे आहेत. या मतदान केंद्रांची जोडण्यात आलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाची नावे सोबत देण्यात आली आहेत.
मतदान केंद्राचे ठिकाण- तहसिल कार्यालय नांदेड, या केंद्राशी जोडण्यात आलेली स्थानिक प्राधिकरणाची नावे- जिल्हा परिषद नांदेडसह सर्व पंचायत समिती सभापती, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नगरपंचायत अर्धापूर. तहसिल कार्यालय किनवट - नगरपंचायत माहूर व नगरपरिषद किनवट. तहसिल कार्यालय हदगाव - नगरपंचायत हिमायतनगर, नगरपरिषद हदगाव. तहसिल कार्यालय भोकर - नगरपरिषद भोकर, नगरपरिषद मुदखेड. तहसिल कार्यालय कंधार - नगरपरिषद लोहा व नगरपरिषद कंधार. तहसिल कार्यालय धर्माबाद - नगरपरिषद उमरी, नगरपरिषद धर्माबाद. तहसिल कार्यालय बिलोली- नगरपंचायत नायगाव, नगरपरिषद कुंडलवाडी आणि नगरपरिषद बिलोली. तहसिल कार्यालय देगलूर - नगरपषिद देगलूर व नगपरिषद मुखेड. संबंधितांनी या मतदान केंद्रांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आली आहे.

000000