Friday, June 8, 2018


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या
गट-क परीक्षेविषयी उमेदवारांना सूचना
नांदेड, दि. 8 :- महाराष्‍ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्‍ट्र गट-क (पूर्व) परीक्षा-2018 ही रविवार 10 जून 2018 रोजी नांदेड जिल्ह्यातील 34 शाळा, महाविद्यालय केंद्रात घेण्‍यात येणार आहे. आयोगामार्फत दिलेल्‍या खालील सूचनांचे उमेदवारांनी दक्षता घ्‍यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.  
उमेदवारांनी परीक्षेला येताना प्रवेशपत्र, दोन मुळ ओळखपत्र व त्‍या ओळखपत्राची छायांकीत प्रत  सोबत आणाव. उमेदवारांने ओळखीचा पूरावा (दोन) मूळ स्‍वरुपातीलच सादर करणे आवश्‍यक आहे. मूळ पूराव्‍याच्‍या ऐवजी साक्षांकीत प्रती, कलर झेरॉक्‍स स्‍वीकारण्‍यात येणार नाही. प्रवेश प्रमाणपत्र व्‍यतीरीक्‍त उमेदवाराने ओळखीचा कोणताही मूळ पुरावा सादर न केल्‍यास संबंधित उमेदवाराला परीक्षेस प्रवेश नाकारण्‍यात येईल. परीक्षा कक्षात भ्रमणध्‍वनी, क्‍यॅल्‍क्‍युलेटर, ब्‍ल्‍युटूथ इ. इलेक्‍ट्रानिक साहित्‍याचा वापर करु नये. परीक्षेत कॉपी / गैरप्रकाराचा प्रयत्‍न करणा-या उमेदवारांवर फौजदारी स्‍वरूपाचे गुन्‍हे दाखल करण्‍याच्‍या आयोगाच्‍या सूचना आहेत. परीक्षा उपकेंद्रावर उमेदवारांची पोलीस कर्मचारी यांचेकडून तपासणी करण्‍यात येणार आहे. आयोगाकडून परीक्षेच्‍या पर्यवेक्षणासाठी विशेष निरीक्षक / भरारी पथकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली आहे. जिल्‍हा प्रशासनामार्फत पोलीस बंदोबस्‍त व कलम 144 प्रतिबंधात्‍म आदेश लागू करण्‍यात आले आहे, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
00000

No comments:

Post a Comment