Saturday, May 5, 2018


जलसमृद्धी यंत्र सामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजना
वित्तीय संस्थेचे विनाअट कर्ज मंजुरीचे  
पत्र ऑनलाईन सादर करण्यास मुदतवाढ  
      नांदेड, दि. 5:- वित्तीय संस्थेकडून विनाअट कर्ज मंजुरीचे पत्र ऑनलाईन सादर करण्यास शनिवार 19 मे 2018 पर्यंत मुदवाढ देण्यात आली आहे. कर्ज मंजुरीचे पत्र अपलोड करुन जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांनी केले आहे.
यापुर्वी पात्र अर्जदारांनी वित्तीय संस्थेकडून विनाअट कर्ज मंजुरीचे पत्र ऑनलाईन  सादर करण्यास 13 एप्रिल पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियान तसेच जल मृदसंधारणाची कामे करण्यासाठी जलसमृद्धी (अर्थमुव्हर्स) यंत्रसामुग्री व्याज अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत पात्र अर्जदारास विनाअट कर्जमंजुरीचे पत्र 28 मार्च 2018 पर्यंत सादर करणे अपेक्षित होते. परंतु विहित मुदतीत अर्जदारांची संख्या कमी असल्याने पात्र सुशिक्षित बेरोजगार अर्जदारांची लक्षांक पुर्तता साध्य करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच अधिकृत परवानाधारक असलेल्या जिल्ह्यातील  वित्तीय संस्थकडून / बँककडून या योजनेंतर्गत शासन निर्णयाप्रमाणे विनाअट कर्ज मंजुरीचे पत्र विहित नमुन्यात संकेतस्थळावर लॉगइन आयडीद्वारे सादर करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यास 19 मे 2018 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यापूर्वी ज्या पात्र लाभार्थ्यांनी बँकेचे अटी शर्तीस अधीन राहून कर्ज जुर करण्यात येईल या पत्राऐवजी विनाअट कर्जमंजुरीचे पत्र अपलोड रु पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही आवाहन जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नांदेड यांनी केले आहे.   
000000


No comments:

Post a Comment