Friday, May 4, 2018


शासकीय निवासी शाळेत प्रवेश प्रक्रिया सुरु

नांदेड, दि. 4 :- शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत नायगाव खै. येथील अनुसूचित जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळेत शैक्षणिक सत्र 2018-19 साठी इयत्ता 6 वी ते 10 वी सेमी इंग्रजी माध्यमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
अनु. जाती, अनु. जमाती, विजाभज, विमाप्र व अपंग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी या शाळेत कार्यालयीन वेळेत प्रवेश अर्ज विनामुल्य उपलब्ध आहेत. अर्ज देण्याची अंतिम मुदत 10 जून 2018 असून प्रवेश शासनाच्या सामाजिक आरक्षणानुसार ठरवून दिलेल्या टक्केवारी नुसार दिले जाणार आहे, असे मुख्याध्यापक अनु. जाती व नवबौद्ध मुलांची शासकीय निवासी शाळा नायगाव यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमुद केले आहे.  
00000000


No comments:

Post a Comment