Monday, May 7, 2018


मंगळवारी पेन्शन अदालत

 

नांदेड,दि.7:-  शासनाच्या सुचनेनुसार मे, 2018 च्या दुसऱ्या मंगळवारी, दिनांक 8 मे, 2018 रोजी पेन्शन अदालत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे आयोजित करण्यात आले आहे.

नांदेड जिल्ह्यामधील महसूल विभागातून सेवा निवृत्त झालेले अधिकारी, कर्मचारी यांच्या अडचणी निवारण्यासाठी या दिवशी सकाळी 11-00 ते दुपारी 1-30 वाजेपर्यंन्त हजर राहून तक्रारींचे निवेदने द्यावीत, असे जिलहाधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

****  

No comments:

Post a Comment