Monday, May 7, 2018


लाभार्थ्‍याचे  गाव पातळीवर आधार कार्ड काढणे व अद्ययावत करण्यासाठी

14 ते 23 मे या कालावधीत कॅम्‍पचे आयोजन

 

            नांदेड , दि. 7:- नांदेड तालूक्‍यातील संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृध्‍दापकाळ योजना,  इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय विधवा योजना व श्रावण बाळ योजनेच्‍या लाभार्थ्‍याचे तालूकास्‍तरीय गाव निहाय गांवातील ग्राम पंचायत येथे विशेष मोहिमे अंतर्गत कॅम्‍प आयोजीत करून लाभार्थ्‍यांचे आधार क्रंमाक अद्यावत करणे, ज्‍या लाभार्थ्‍यांचे अद्याप पर्यंत आधार कार्ड काढले नाही किंवा आधार क्रमांक येत नाही अशा लाभार्थ्‍याचे सदर कॅम्‍प व्‍दारे आधार कार्ड तयार करण्‍याचे योजीले आहे. तसेच मंजुर लाभार्थ्‍यांचे आयसीआयसी बँकमध्‍ये खाते उघडण्‍याचे राहीले आहे त्‍या लाभार्थ्‍यांचे खाते काढण्‍यात येणार आहे.

            त्‍या अनुषंगाने खालील दिनांका प्रमाणे नांदेड ग्रामीण तालुक्‍यातील  लाभार्थ्‍याचे  गाव पातळीवर आधार कार्ड काढण्‍याकरिता कॅम्‍प आयोजीत करण्‍यात आला आहे. दिनांक 14 ते 23 मे, 2018 या कालावधीत या कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच पुढील दिनांकाप्रमाणे संबंधीत गांवच्‍या लाभार्थ्‍यांनी सदर ठिकाणी आधार अद्यावत व नविन आधार कार्ड काढण्‍याकरिता उपस्थित रहावे, असे आवाहन नांदेड तहसीदार किरण अंबेकर यांनी केले आहे.

दिनांक 14 मे, 2018 रोजी गावाचे नाव बळीरामपुर गोपाळचावडी बाभुळगांव नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय बळीरामपुर येथे वेळ 09 ते 05, दिनांक 15 मे, 2018 रोजी गावाचे नाव तुप्‍पा, धनेगांव, कांकाडी, मुजामपेठ, राहेगाव, भायेगांव नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय तुप्‍पा येथे वेळ 09 ते 05, दिनांक 16 मे, 2018 रोजी विष्‍णुपुरी, खुपसरवाडी, मार्कंड, पिपंळगाव नि. गंगाबेट, वाहेगाव व नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय विष्‍णुपुरी येथे वेळ 09 ते 05, दिनांक 17 मे, 2018 रोजी गावाचे नाव मरळक, तळणी पिपंरी (महि) निळा नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय मरळक बु येथे वेळ संकाळी 10 ते 02, नेरली, चिमेगांव, बोढार त नेरील चिखली खु कासारखेडा एकदरा पासदगाव नांदुसा नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय नेरली  येथे वेळ दुपारी 03.ते 06 , दिनांक 18 मे, 2018 रोजी गावाचे नाव लिंबगाव वडवणा ढोकी सायाळ वरखेड वानेगाव भानपुर नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय लिंबगाव येथे वेळ 09 ते 05 , दिनांक 19 मे, 2018 गावाचे नाव बोरगाव (तेलंग) सोमेश्‍वर, वाघी, सुगाव, थुगाव, नाळेश्‍वर, नसरतपुर व हस्‍सापुर जैतापुर नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय वाघी येथे वेळ 09 ते 05, दिनांक 21 मे, 2018 गावाचे नाव वाडी व पुयणी नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय वाडी बु येथे वेळ 09 ते 05, दिनांक 22 मे, 2018 गावाचे नाव वाजेगाव,वडगाव,इंजेगाव,सिध्‍दनाथ,पुणेगांव व नागापुर फत्‍तेपुर नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय वाजेगांव येथे वेळ 09 ते 05, दिनांक 23 मे, 2018 रोजी गावाचे नाव ब्राम्‍हणवाडा,कामठा खु, गाडेगांव,खडकुत, त्रिकुट, बोंढार त हवेली नेमुन देण्‍यात आलेले ठिकाण ग्राम पंचायत कार्यालय तहसिल कार्यालय नांदेड येथे वेळ 09 ते 05 यावेळेत राहील.   

****

No comments:

Post a Comment