Thursday, June 14, 2018


अल्पभाषिक विद्यार्थ्यांसाठी
मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग सुरु होणार
शिक्षक नियुक्तीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन  
नांदेड, दि. 14 :- मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग योजनेंतर्गत अमराठी माध्यमिक शाळांमध्ये मानसेवी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व अमराठी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपले प्रस्ताव सोमवार 25 जून 2018 पर्यंत शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण), व्यंकटराव तरोडेकर चेंबर्स चैतन्यनगर, नांदेड येथे सादर करावेत, असे आवाहन शिक्षणाधिकारी (नि.शि.) जिल्हा परिषद नांदेड यांनी केले आहे.  
अमराठी शाळेत शिकणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेवर प्रभुत्व प्राप्त व्हावे व त्यांना विकासाच्या मुळ प्रवाहात येण्यासाठी मदत व्हावी. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोग / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या विविध परिक्षेत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना पुरेशी संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी व मराठी भाषेवर प्रभुत्व वाढावे याकरीता शासन निर्णयान्वये अमराठी शाळांमध्ये इयत्ता आठवी, नववी व दहावीच्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग 1 जुलै 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सुरु करण्यात येणार आहेत. या वर्गास नमूद कालावधीत शिकविण्यासाठी मानसेवी शिक्षकांची मानधनतत्वावर नेमणुक करण्यात येणार आहे. शिक्षक बीएड / एमएड मराठी विषय अनिवार्य अर्हता धारक असावा. इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या अमराठी विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास सक्षम असावा.
यापुर्वी ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग चालु आहेत व नव्याने वर्ग सुरु करावयाचे आहेत अशा शाळांनी इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या वर्गातील अमराठी विद्यार्थ्यांची संख्या व मराठी भाषेचा मागील वर्षाच्या निकाल पत्राची प्रत प्रस्तावासोबत जोडावी, असेही प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
00000

No comments:

Post a Comment