Saturday, June 2, 2018


पशुसंवर्धन मंत्री
महादेव जानकर यांचा दौरा
नांदेड, दि. 2 :- राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्सव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर हे नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील.
रविवार 3 जून 2018 रोजी परळी येथून शासकीय वाहनाने दुपारी 3 वा. कंधार येथे आगमन व राखीव. दुपारी 3.30 वा. कंधार येथून शासकीय वाहनाने नांदेडकडे प्रयाण. दुपारी 4.30 वा. शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे आगमन व राखीव. सायं. 5.30 वा. शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथून नांदेड रेल्वेस्थानकाकडे प्रयाण.च सायं. 6 वा. नांदेड रेल्वेस्थानक येथे आगमन व देवगिरी एक्सप्रेसने मुंबईकडे प्रयाण करतील.
00000

No comments:

Post a Comment