Monday, May 14, 2018


युनिट हेडक्वार्टर कोटा सैन्य भरती
        नांदेड दि. 14 :- मराठा लाईट इंन्फट्री बेळगांव येथे हेडक्वार्टर कोटा सैन्यभरती  सोमवार  28 मे 2018 पासुन सोल्जर जी डी,  सोल्जर ट्रेडसमॅन व  सोल्जर क्लार्क यापदासाठी होत आहे यामधे फक्त माजी सैनिकांचे पाल्य व पात्र खेळाडूसाठी आहे. यामधे  शहिद जवान यांच्या पाल्यास व विधवा यांच्या पाल्यास प्राधाण्य दिले जाईल. अधिक माहिती व  पात्रता जाणून घेण्यासाठी  सैनिक कल्याण कार्यालयास भेट दयावी, असे आवाहन मेजर सुभाष सासने  जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
00000


No comments:

Post a Comment