Tuesday, May 22, 2018


निवासी शाळेतील प्रवेशासाठी
अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड, दि. 22:- अनु. जाती निवासी शाळेत सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षाच्या 182 रिक्त जागेसाठी प्रवेश अर्ज मागविण्यात येते आहे. प्रवेशासाठी उमरी, नायगाव, माहूर व हदगाव येथील शासकीय निवासी शाळेतील मुख्याध्यापक यांचेकडे अर्ज सादर करावीत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी केले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील मुला-मुलींसाठी इयत्ता 6 वी ते 10 वी या वर्गाकरीता अनु.जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळा उमरी, नायगाव, मुलींची शासकीय निवासी शाळा माहुर व हदगाव येथे कार्यरत आहे. हे प्रवेश गुणवत्ता व आरक्षणावर आधारित असुन प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास व भोजन तसेच शैक्षणिक साहित्य, बेडींग साहित्य आदी सोयी सुविधा मोफत पुरविण्यात येतात. विद्यार्थ्यांनी अर्ज संबधीत शासकीय निवासी शाळेतील मुख्याध्यापक यांच्याकडे सादर करावेत तसेच अधिक माहितीसाठी मुख्याध्यापक यांच्याशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी केले आहे.
00000

No comments:

Post a Comment