Tuesday, May 8, 2018


शासकीय निवासी शाळेत
 प्रवेश अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड दि. 8 :-   सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत उमरी येथील अनु. जाती व नवबौद्ध मुलांची शासकीय निवासी शाळेत शैक्षणिक सत्र 2018-19 च्या इयत्ता 6 वीत सेमी इंग्रजी माध्यमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
अनु. जाती, अनु. जमाती, विजाभज, विमाप्र व अपंग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी या शाळेत कार्यालयीन वेळेत सुट्टीचे दिवस वगळून प्रवेश अर्ज विनामुल्य उपलब्ध आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 10 जून आहे. प्रवेश शासनाच्या सामाजिक आरक्षाण व ठरवून दिलेल्या टक्केवारीनुसार दिले जाणार आहे, असे शाळेचे मुख्याध्यापक यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.
00000

No comments:

Post a Comment