Thursday, June 22, 2017

अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्तीसाठी
10 जुलै पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
नांदेड दि. 22 :- अण्णा भाऊ साठे गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रे, गुणपत्रक व पुढील वर्गात प्रवेश घेतल्याच्या पुराव्यासह सोमवार 10 जुलै 2017 पर्यंत सादर करावीत, असे आवाहन महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे. 
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळामार्फत इयत्ता दहावी, बारावी, पदवी, पदवीव्युत्तर, वैद्यकीय व अभियांत्रिकी आदी आभ्यासक्रमामध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचे वितरण केले जाणार आहे. सन 2016-17 या शैक्षणिक वर्षात विशेष प्राविण्याने 80 टक्के गुणाने उत्तीर्ण झालेल्या मातंग समाज व तत्सम बारा पोट जातीतील विद्यार्थ्यांना महामंडळाकडून ज्येष्ठता व गुणक्रमानुसार उपलब्ध निधीच्या अधीन राहून अण्णाभाऊ साठे गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येणार आहे.  
अर्ज जिल्हा व्यवस्थापक साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सामाजिक न्याय भवन हिंगोली रोड नांदेड या ठिकाणी देण्यात यावीत. सोमवार 10 जुलै नंतर अर्ज स्विकारल्या जाणार नाहीत, असेही आवाहन महामंडळाने केले आहे.  

000000

No comments:

Post a Comment