Tuesday, June 12, 2018


शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्रात
व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरु
नांदेड, दि. 12 :- शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्रातील विविध व्यवसाय अभ्यासक्रम सन 2018-19 साठी प्रवेश सुरु झाली आहेत. इलेक्ट्रीकल, ॲटोमोबॉईल व कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी अभ्यासक्रम पुर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कंपनीत नौकरीची संधी प्राप्त होते. या व्यवसायाच्या मर्यादीत जागा असल्यामुळे इच्छुक विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्र, भारत गॅस एजन्सी समोर बाबानगर, नांदेड येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन शासकीय तंत्र प्रशाला केंद्राचे मुख्याध्यापक यांनी केले आहे. 
00000

No comments:

Post a Comment