Thursday, May 10, 2018


जि.प. कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांच्या
समुपदेशनाचे सुधारीत वेळापत्रक जाहीर
नांदेड दि. 10 :- जिल्हा परिषदेच्या गट क व गट ड कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदलीबाबत शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार सार्वत्रिक बदल्या 2018 साठी नांदेड जिल्हास्तरावरील बदल्यांचे समुपदेशनाचे सुधारीत वेळापत्रक निश्चित केले आहे. त्यानुसार वेळापत्रकाची जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत गट क व ड कर्मचाऱ्यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
जिल्हा परिषद सार्वत्रिक बदल्या सन 2018 चे सुधारीत वेळापत्रक पुढील प्रमाणे राहील. रविवार 13 मे 2018 रोजी सकाळी 9 ते 11 वाजेपर्यंत- अर्थ विभाग. सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत- शिक्षण प्राथमिक व माध्यमिक विभाग. दुपारी 2 ते बदली प्रक्रिया संपेपर्यंत- ग्रामपंचायत विभाग. सोमवार 14 मे 2018 रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 11 वाजेपर्यंत- बांधकाम विभाग दक्षिण / उत्तर. सकाळी 11 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत- लघुपाटबंधारे विभाग. दुपारी 12 ते 1 वाजेपर्यंत- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग. दुपारी 1 ते 2 वाजेपर्यंत- कृषि विभाग. दुपारी 2 ते 3 वाजेपर्यंत- पशुसंवर्धन विभाग. दुपारी 3 ते 4 वाजेपर्यंत- महिला व बाल कल्याण विभाग. दुपारी 4 ते बदली प्रक्रिया संपेपर्यंत- सामान्य प्रशासन विभाग. मंगळवार 15 मे 2018 रोजी सकाळी 9 ते बदली प्रक्रिया संपेपर्यंत- आरोग्य विभाग. या सर्व समुपदेशनाचे ठिकाण कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृह जिल्हा परिषद नांदेड हे राहील.  या बदलीच्या वेळापत्रकात काही बदल झाल्यास तसे कळविण्यात येईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
000000

No comments:

Post a Comment