Monday, March 20, 2017

दिव्यांग लाभार्थींना साहित्य खरेदी अनुदानाबाबत आवाहन 
नांदेड, दि. 20 :- जिल्ह्यात वय 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या दिव्यांग व्यक्तींनी स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या स्वउत्पन्नातील अपंगासाठी राखून ठेवलेल्या 3 टक्के अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खाती जमा करता यावे, यासाठी त्यांनी खरेदी केलेल्या साहित्य व उपकरणाबाबतची माहिती तात्काळ त्या-त्या तालुक्यांच्या गटविकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करावीत, असे आवाहन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांनी केले आहे.
याबाबतच्या प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ज्या लाभार्थ्यांनी तालुका पंचायत समिती मार्फत अर्ज दाखल केले आहेत व ज्यांचे अर्ज पात्र झालेले आहेत अशा लाभार्थ्यांनी 24 मार्च 2017 पुर्वी अर्जामध्ये नमूद केल्यानुसार साहित्य, उपकरणाची मागणी केल्याप्रमाणे नियोजन विभागाच्या 5 डिसेंबर 2016 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संबंधित लाभार्थी यांनी खरेदी केलेल्या वस्तुची व सादर केलेल्या पावतीची शहानिशा करुन पूर्णपणे खातरजमा झाल्यावर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर योजनेअंतर्गत सुनिश्चित केलेल्या अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात यावी, असे सुचीत केले आहे.
त्याप्रमाणे लाभार्थी यांनी 30 हजार रुपयापर्यंतचे साहित्य, उपकरणाची खरेदी करुन त्याची खरेदी पावती विस्तार अधिकारी यांच्या मार्फत गटविकास अधिकारी तालुका पंचायत समिती यांचेकडे जमा करावी अन्यथा लाभार्थीं यांना सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.  पात्र लाभार्थी यांची यादी तालुका पंचायत समिती यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येईल, असे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड यांनी कळविले आहे.

0000000

No comments:

Post a Comment